tel: 607 418 664 e-mail: biuro@faut.pl

Zaloguj się Załóż konto

Produkty

Producenci

Zmiany w prawie łowieckim

Zaplanowane poprawki wprowadzają wiele istotnych zmian dla myśliwych, wśród których wymienić należy:

  • Możliwość wyłączenia swojej nieruchomości z obwodu łowieckiego. Właściciel nieruchomości może wystąpić o ustanowienie zakazu polowania na jego własności.  Wyłączenie może zostać uzasadnione przekonaniami religijnymi lub zasadami moralnymi.
  • Zwiększona została minimalna odległość obszaru polowań od zabudowań mieszkalnych z 100 m do 150 m.
  • Posiadacze broni na cele myśliwskie będą musieli odnawiać okresowe badania lekarskie i psychologiczne co pięć lat.
  • Ustawa wprowadza nakaz uzyskania zgody dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora środowiska w celu przeprowadzenia odstrzału zwierzyny w parkach narodowych.
  • Zakaz szkolenia psów myśliwskich z udziałem żywych zwierząt.

Kilka zmian myśliwi mogą uznać jednak za przychylne np. zniesienie konieczności prowadzenia ewidencji postrzałków (postrzelone, ale nieodnalezione zwierzęta) w książkach ewidencji polowań. Istotną zmianą jest także możliwość nałożenia grzywny na osoby, które uniemożliwiają przeprowadzenie zaplanowanego polowania. W takiej sytuacji myśliwy mają prawo wezwać policję, której zadaniem będzie ustalenie, czy rzeczywiście doszło do celowego utrudnienia przeprowadzenia polowania.

 

Zmiany w Polskim Związku Łowieckim

Nowa ustawa przynosi także zmiany dot. struktury działania głównego organu w Polsce, który zajmuje się kwestiami łowiectwa. Zgodnie z postanowieniami ustawy, minister będzie miał możliwość zatwierdzania statusu Polskiego Związku Łowieckiego, a także powoływania zarządu związku spośród kandydatów rekomendowanych przez myśliwych.

Nowe prawo wpisuje się w nurt działań dekomunizacyjnych. Zgodnie z jego postanowieniami do pełnienia istotnych funkcji w Związku Łowieckim nie zostaną dopuszczone osoby, które były związane z działalnością organów bezpieczeństwa w okresie PRL.

 

Prawo łowieckie, a postulaty ekologów

Na etapie uchwalania nowej ustawy, środowiska ekologów chciały wyegzekwować liczne zmiany. Postulowano m.in. o zakaz prowadzenia polowań zbiorowych oraz stosowania amunicji ołowianej. Jednak spora część zmian postulowanych przez ekologów została odrzucona. Z przebiegu prac nad ustawą niezadowoleni są rolnicy, którzy oczekują na gwarancję wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie. Bardzo wiele emocji budzi także kwestia udziału dzieci w polowaniach. Środowiska ekologów bardzo nalegały na wprowadzenie zakazu udziału dzieci, podczas gdy myśliwi wskazują na ograniczenie ich prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

 

Myśliwi o nowym prawie łowieckim

Wiele zmian spotkało się z dużą krytyką ze strony środowisk klubów strzeleckich i łowieckich w Polsce i za granicą.  Środowiska te podkreślają znaczenie działań myśliwych dla zapewnienia zdrowego łańcucha pokarmowego.  Racjonalnie prowadzona gospodarka łowiecka pomaga zachować równowagę, poprzez m.in. redukcję nadmiernie rozmnożonych drapieżników. Środowiska myśliwych zdecydowanie popierają walkę z kłusownictwem, a także dekomunizację PZŁ. Jednocześnie akcentowane jest zagrożenie dla zachowania samorządności PZŁ, a także wieloletniej tradycji myśliwskiej w Polsce.


powrót do bazy wiedzy

FAUT