tel: 607 418 664 e-mail: biuro@faut.pl

Zaloguj się Załóż konto

Produkty

Producenci

Trofeistyka łowiecka - historia

Trofeistyka łowiecka ma długą historię w polskiej tradycji myśliwskiej. Pierwsze wystawy w Polsce organizowane były już w XIX w. Warte jest także podkreślenia, że Polska uczestniczyła także w kilkunastu wystawach o randze światowej. Na wystawach miłośnicy łowiectwa mogli podziwiać okazałe poroża, skóry, a także upolowaną zwierzynę spreparowaną w całości. Wystawy są nie tylko doskonałą okazją do podziwiania łowieckich zdobyczy, ale także do nagrodzenia myśliwych, którzy te niezwykłe okazy upolowali.

 

Ewidencja i wycena trofeów łowieckich

Obrót i sposób wyceny trofeów łowieckich określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich. Zgodne z rozporządzeniem, do kategorii trofeów łowieckich zalicza się:


 

Medale łowieckie

Zdobycie okazałych trofeów może wiązać się z uzyskaniem medalu. Przy wycenie trofeów łowieckich uwzględnia się formę trofeum oraz jego wagę. Zdobycie odpowiednio wysokiej liczby punktów może zostać nagrodzone przyznaniem medalu brązowego, srebrnego lub złotego. Najbardziej okazałe trofea Polski Związek Łowiecki przechowuje na własnych wystawach, może je także wywieźć za granice w celu wyeksponowania trofeów na międzynarodowych ekspozycjach.

 

Kult trofeów myśliwych

Na przestrzeni lat bardzo zmieniało się podejście do trofeów myśliwych. Jeszcze kilkaset lat temu, gdy upolowanie zwierzyny leśnej wymagało niebywałej zwinności, bystrości i siły, trofea stanowiły ogromny powód do dumy myśliwych. Podkreślały niebywałą sprawność myśliwych i wzbudzały respekt lokalnej społeczności. Sytuacja w dużej mierze zmieniła się wraz z upowszechnieniem się broni palnej. Broń sprawiła, że upolowanie zwierzyny okazało się dużo łatwiejsze i dostępniejsze dla szerokiego grona społeczeństwa. Dlatego też przez pewien czas symbolika trofeów myśliwskich utraciła swoją wyjątkową wartość.

 

Indywidualne do kwestii trofeów myśliwskich

Współczesne podejście do trofeów jest wypadkową wcześniejszych poglądów. Prawdziwych myśliwych z zamiłowania łączy bardzo często emocjonalny stosunek ze zdobytymi trofeami. Są one bowiem wynikiem ich doświadczeń i przywodzą na myśl bardzo miłe wspomnienia. Trofea to także efekty myśliwskiej rywalizacji, która jest czynnikiem motywującym do zaangażowanej pracy łowieckiej. Trofea nadal stanowią potwierdzenie piękna i potęgi natury. Mają także duże znaczenie naukowe. Wykorzystywane są przez naukowców do badania gatunku i określania zmian, jakie zachodziły na przestrzeni lat. Dostarczają cennych informacji dot. populacji zwierzyny, która zamieszkuje określony teren. Nie można więc generalizować, iż zdobywanie trofeów jest wyłącznie kwestią rywalizacji. Dla wielu myśliwych bardzo ważny jest bowiem stosunek emocjonalny, który jest wynikiem ich poglądów dotyczących naszej roli w przyrodzie.

 

 


powrót do bazy wiedzy

FAUT