2018-10-23

Korzystanie z lasów państwowych

Lasy ustawowo udostępnione są ludności, co nie oznacza jednak, że możemy pozwolić sobie w nich na wszystko. Sprawdź, jakie są zasady korzystania z lasów państwowych!

 

Powszechny dostęp do lasów państwowych

Lasy stanowią ponad 29% powierzchni Polski, co sprawia, że praktycznie każdy z nas ma swobodny dostęp do ich obszarów. Spacer po lesie, poranny jogging na świeżym powietrzu czy zorganizowanie pikniku na polanie wśród drzew są przyjemnościami, którym oddaje się spora część naszego społeczeństwa. Jednak trzeba pamiętać, że większość powierzchni polskich lasów należy do Skarbu Państwa, a ich sytuacja uregulowana jest przez obowiązujące prawo.

 

lasy państwowe

Czego nie wolno robić w lesie państwowym?

Zasady korzystania, a więc zakazy i ograniczenia związane z obszarami leśnymi są różne Jednym z nich jest zakaz wstępu na pewne obszary lasu. Takim ograniczeniem objęte są uprawy leśne o wysokości do 4 metrów, obszary doświadczalne, drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródła rzek i potoków a także obszary zagrożone erozją. Nadleśniczy może ponadto wprowadzić okresowy zakaz wstępu w sytuacji dużych zniszczeń bądź uszkodzeń drzewostanów lub runa leśnego. Na przykład wtedy, gdy prowadzone są cięcia lub czynności związane z hodowlą bądź ochroną lasu oraz gdy występuje duże zagrożenie pożarowe. Dużymi obostrzeniami objęty jest także ruch pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów w obrębie lasu. Mogą one poruszać się wyłącznie po drogach publicznych oraz odpowiednio oznakowanych drogach leśnych. Lasy państwowe to szczególne miejsce, w którym jest szereg czynności, których po prostu nie można wykonywać. Można do nich zaliczyć między innymi:

  • zanieczyszczanie gleby oraz wód
  • śmiecenie
  • niszczenie: grzybów, drzew, krzewów, roślin
  • zbieranie płodów runa leśnego w miejscach zabronionych
  • dokonywanie wypasu zwierząt
  • biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi
  • niszczenie: lęgowisk, gniazd, nor, mrowisk
  • płoszenie, ściganie, chwytanie, zabijanie dzikich zwierząt
  • hałasowanie

 

Jak korzystać z lasów państwowych?

Zasady korzystania z lasów państwowych są przewidziane przez prawo, co wiąże się z ich bezwzględnym stosowaniem. Jednak lasy państwowe umożliwiają również wykonywanie pewnych czynności, które nie są zakazane. Regułą jest, że każdy sposób korzystania z lasu jest dozwolony, jeśli nie jest zabroniony. Możemy więc swobodnie zbierać grzyby i owoce leśne, nie możemy jednak przy tym uszkadzać grzybni oraz roślin. Zbiory płodów runa leśnego mogą być też organizowane dla celów przemysłu, co wymaga zawarcia umowy z nadleśnictwem. Dozwolone jest również umieszczanie pasiek w lasach, co także wymaga stosownej umowy. Lasy, a szczególnie lasy państwowe są naszym wspólnym dobrem, warto więc o nie dbać, aby przetrwało dla przyszłych pokoleń. Wymaga to jedynie odrobiny rozsądku i dobrej woli.

 

Zasady korzystania z lasów państwowych przez myśliwych

Lasy Państwowe to także główne miejsce łowów i działań myśliwskich. Dlatego troska o dobrostan zasobów leśnych tak bliska jest miłośnikom łowiectwa. Myśliwi obok leśników, to jedna z głównych grup zaangażowanych w działania na rzecz ochrony zasobów lasów państwowych. Myśliwi biorą udział w ustalaniu wielkości populacji zwierzyny leśnej. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie odpowiedniej liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny leśnej. Do zadań myśliwych wlicza się także dokarmianie zwierzyny w okresie zimowym, gdy występują bardzo duże trudności w naturalnym dostępie do pożywienia. Bardzo ważną rolę odgrywa także zagospodarowanie łowisk, dzięki którym rozwija się drzewostan o odpowiednie gatunki drzew na łowiskach i obrzeżach lasu. Niezwykle ważnym działaniem jest reintrodukcja, a więc wprowadzenie do lasu zwierząt, które przez długi czas przebywały poza swoim naturalnym środowiskiem. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce w przypadku gatunków, których liczebność jest na tyle niska, że zagraża jego przetrwaniu. W takiej sytuacji po rozmnożeniu gatunku w warunkach kontrolowanych, myśliwi wpierają leśniczych we wprowadzaniu gatunków z powrotem do swojego naturalnego środowiska.

 

Równie istotnym działaniem są odstrzały zwierzyny leśnej, które jednak mogą być prowadzone tylko i wyłączenie w miejscach i okresach do tego wyznaczonych. Odstrzały pomagają w utrzymaniu liczebności zwierzyny na takim poziomie, który będzie bezpieczny dla całego leśnego ekosystemu.

 

Zobacz również

Trofea łowieckie

Trofea łowieckie

Imponujące pięknem i wielkością poroża, czy okazałe czaszki dzikiej zwierzyny to niewątpliwe trofea, które napawają myśliwych dumą. Sprawdź, jak zmieniał się kult trofeów myśliwskich na przestrzeni lat, a także jakim zasadom podlega ich ewidencja.
Uprawnienia do wykonywania polowania

Uprawnienia do wykonywania polowania

Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby polowanie odbyło się zgodnie z prawem. Wskazujemy jak zdobyć uprawnienia do polowania i jakie z tym wiążą się obowiązki.
Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności