2018-10-23

Uprawnienie do polowania

Uprawnienia i obowiązki związane z uczestnictwem w polowaniach określają zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska w zakresie zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby polowanie odbyło się zgodnie z prawem. Wskazujemy jak zdobyć uprawnienia do polowania i jakie z tym wiążą się obowiązki.

 

Kto może otrzymać zgodę na polowanie?

Do wykonywania polowania uprawnienie są myśliwi posiadający legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego. Myśliwy musi wylegitymować się także aktualnym pozwoleniem na posiadanie broni łowieckiej. Uzyskanie uprawnień do wykonywanie polowań poprzedzone jest odbyciem rocznego stażu w kole łowieckim, zakończenie szkolenia PZŁ oraz zdaniem egzaminu przed komisją PZŁ. Podczas stażu przyszły myśliwy może brać udział w polowaniach, treningach strzeleckich, a także powinien udzielać się w pracach gospodarczych realizowanych w kole łowieckim. Częściowo z powyższych wymogów odbycia stażu mogą być zwolnione osoby, które posiadają wykształcenie o specjalności łowieckiej lub leśnej, a także osoby, które pełnią funkcję strażnika łowieckiego od minimum dwóch lat.

 

Powyższe wymagania dotyczą polskich obywateli. Z kolei obywatele krajów członkowskich UE mogą wykonywać polowania w Polsce pod warunkiem, że posiadają odpowiednie uprawnienia nadane przez ich krajowe organy łowieckie. Jedynym dodatkowym wymogiem jest konieczność zdania egzaminu w języku polskim z zakresu zasad wykonywania polowań oraz obowiązujących w Polsce okresów polowań i gatunków zwierząt łownych.

 

Udział w polowaniu wymaga zdobycia niezbędnych uprawnień

Rodzaje polowań

Zasadniczo wyróżniamy różne typy polowań:

  • polowanie podstawowe – podczas których odbywa się odstrzał zwierząt łownych,
  • polowanie selekcjonerskie – umożliwia odstrzał dowolnej zwierzyny łownej,
  • polowanie sokolnicze – typ polowań, w których wykorzystuje się ptaki łowcze,
  • polowania zbiorowe – zorganizowane polowania, w których uczestniczy przynajmniej dwóch myśliwych, którzy ze sobą współpracują,
  • polowania indywidualne – na które wybierają się myśliwi w pojedynkę.

Najważniejsze zakazy związane z polowaniem

Każdy typ polowań jest obwarowany innymi warunkami, do których przestrzegania myśliwi są zobowiązani. Jednakże niezależnie od typu polowania, wszyscy uczestnicy biorący w nich udział muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, do których zaliczamy m.in.:

  • zakaz wykonywania polowania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • konieczność sprawdzania poprawności działania broni, a także przestrzeganie konkretnych zasad związanych z użyciem broni palnej,
  • możliwość oddania strzału do zwierzyny z dokładnie wskazanego miejsca i przy zaistnieniu określonych okoliczności,
  • obowiązek zorganizowania natychmiastowej pomocy w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku na polowaniu zbiorowym.

Ewidencja ilości i gatunku upolowanej zwierzyny

Niezależnie od tego, czy prowadzone jest polowanie zbiorowe, czy indywidualne, każda upolowana jednostka podlega ewidencji w książce polowań prowadzonej przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich. Jeżeli zwierzyna została zabita podczas indywidualnego polowania, wówczas myślimy musi poinformować o ilości i gatunku pozyskanej zwierzyny przed podjęciem czynności transportowych lub zaraz po zakończeniu polowania. Myśliwi mogą obecnie skorzystać z tradycyjnej lub elektronicznej formy ewidencji.

 

Polowanie w ramach odstrzału

Odpowiednia komisja składająca się z przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych może podjąć decyzję o odstrzale wybranego gatunku zwierzyny. Myśliwi, którzy naruszą ustalone zasady selekcji zwierzyny mogą podlegać karze nagany lub zawieszenia w prawach do polowania.

 

Dodatkowo nadleśniczy może po zasięgnięciu opinii u przedstawicieli PGLLP oraz PZŁ wydać decyzję o konieczności odłowu lub redukcyjnego odstrzału. W przypadku gdy plan ten nie zostanie zrealizowany, może zostać wydana ponowna decyzja o konieczności przeprowadzenia zastępczego odstrzału zwierzyny. Odstrzały te mogą być prowadzony tylko i wyłącznie przez myśliwych posiadających odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do polowania.

 

Zobacz również

Zasady korzystania z lasów państwowych

Zasady korzystania z lasów państwowych

Lasy ustawowo udostępnione są ludności, co nie oznacza jednak, że możemy pozwolić sobie w nich na wszystko. Sprawdź, jakie są zasady korzystania z lasów państwowych!
Psy myśliwskie w Polsce

Psy myśliwskie w Polsce

Uwielbiasz polowania i zastanawiasz się nad kupnem psa? Interesują Cię rasy psów myśliwskich? Koniecznie przeczytaj!
Struktura koła łowieckiego

Struktura koła łowieckiego

Koło łowieckie to mająca osobowość prawną jednostka organizacyjna Polskiego Związku Łowieckiego. W zależności od rejonu skupia od kilkunastu, do nawet kilkudziesięciu myśliwych. Jej głównym celem jest prowadzenie gospodarki łowieckiej...
Jak zostać myśliwym?

Jak zostać myśliwym?

Jesteś miłośnikiem polowań i natury? Chciałbyś zostać profesjonalnym myśliwym, ale nie wiesz w jaki sposób zdobyć odpowiednie uprawnienia? W tym artykule przeprowadzimy Cię krok po kroku przez całą, obowiązującą procedurę.
Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności