2022-04-13

Obwody łowieckie

Mówiąc o obwodzie łowieckim mamy na myśli obszar o powierzchni minimum 3000 hektarów, który charakteryzuje się odpowiednimi warunkami umożliwiającymi prowadzenie łowiectwa. Myśliwi powinni jednak na ich temat wiedzieć nieco więcej. Poniżej wyjaśniamy jakie typy obwodów łowieckich można wyróżnić, kto wyznacza obwody i jakich zasad należy przestrzegać podczas ich tworzenia, ale też wiele więcej informacji.

 

Obwód łowiecki – czym jest?

Obwód łowiecki to administracyjnie wyodrębniony obszar gruntów przeznaczony dla celów łowieckich. Jego powierzchnia wynosi minimum 3000 hektarów, jednak najczęściej nie jest większa niż 10 000 hektarów. Szczegółowe informacje na temat obwodów łowieckich prezentuje ustawa Prawo łowieckie z 13 października 1995 roku, a konkretnie rozdział 5.

Zgodnie z powyższym, obwody łowieckie dzielą się na:

 • leśne, czyli takie, w których lasy stanowią co najmniej 40% powierzchni całkowitej,
 • polne, czyli takie, w których lasy stanowią mniej niż 40% powierzchni całkowitej.

Warto jednak zaznaczyć, że istnieje szereg obszarów, które nie mogą wchodzić w skład obwodów łowieckich. Należą do nich:

 • parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
 • tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich;
 • tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
 • budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

Kto odpowiada za wyznaczenie obwodów łowieckich?

Organem odpowiedzialnym za wyznaczanie obwodów łowieckich oraz dokonywanie zmian dotyczących ich granic jest sejmik województwa. W tym celu konieczne jest podjęcie uchwały, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz właściwej Izby Rolniczej.

W części sytuacji może się zdarzyć, że obwód łowiecki będzie znajdował się na terenie dwóch lub więcej województw. W takiej sytuacji uchwałę może podjąć sejmik województwa właściwy dla obszaru, który jest przeważający. Konieczne jest jednak przeprowadzenie uzgodnień z pozostałymi sejmikami.

Jak odbywa się tworzenie obwodów łowieckich?

Podczas tworzenia obwodów łowieckich należy kierować się obowiązującymi zasadami. Wśród nich znajdują się:

 • granice powinny przebiegać po naturalnych lub wyraźnych znakach w terenie,
 • powinny one optymalnie zaspokajać potrzeby w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju preferowanych gatunków zwierzyny,
 • należy unikać dzielenia zbiorników wodnych.

Co jeszcze warto wiedzieć o obwodach łowieckich?

Obwody łowieckie mogą być oddawane kołom łowieckim w dzierżawę. Zdarzają się jednak sytuacje, że żadne z nich nie są zainteresowane wydzierżawieniem terenu – wówczas można go udostępnić innemu podmiotowi. Dzierżawa w takiej sytuacji jest możliwa jednak jedynie do momentu, gdy koło łowieckie złoży ofertę na jego wydzierżawienie.

Warto również wiedzieć, że w niektórych sytuacjach, po wydaniu decyzji Ministra właściwego do spraw środowiska, obwody łowieckie mogą zostać wyłączone z dzierżawy i wykorzystywane w celu:

 • prowadzenia szkoleń z zakresu łowiectwa,
 • hodowli zwierząt łownych, które są szczególnie pożyteczne w biocenozach leśnych,
 • hodowli rodzimych gatunków w celu zasiedlania łowisk,
 • odtwarzania populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących,
 • prowadzenia badań naukowych,
 • prowadzenia wzorcowego zagospodarowania łowisk,
 • wdrażania nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa.

Warto również pamiętać, że obwody łowieckie są oddawane w dzierżawę na okres nie krótszy niż 10 lat. Po upływie tego czasu, pierwszeństwo dzierżawy ma poprzednia jednostka, która korzystała z terenu.

Czy obwód łowiecki to to samo co łowisko?

Czym jest obwód łowiecki wyjaśniliśmy wyżej. Jeśli chodzi o łowisko, to jest to jednostka przyrodnicza o jednorodnych warunkach środowiskowych. Co ważne – jego granice są naturalnie wyznaczane przez środowisko – np. drogi, szosy czy nawet rzeki. Środowisko wyróżnia cztery rodzaje łowisk, mianowicie: polne, leśne, wodne i górskie.

Czy w związku z tym obwód łowiecki i łowisko to to samo? Nie. Łowisko można podzielić na kilka obwodów łowieckich i tak samo, obwód łowiecki można podzielić na kilka łowisk.

Zobacz również

Bielizna na polowanie

Bielizna na polowanie

W garderobie każdego myśliwego powinna znaleźć się nie tylko odpowiednia odzież myśliwska, ale też bielizna. Szczególnie cenna jest bielizna termoaktywna oraz polarowa – zapewniają one odpowiedni komfort termiczny użytkownikowi zarówno...
Skarpety dla myśliwego

Skarpety dla myśliwego

Wśród odzieży myśliwskiej nie może zabraknąć skarpet. Odpowiedniej jakości skarpety myśliwskie sprawdzą się nie tylko w chłodne, ale też cieplejsze dni. W garderobie każdego fana wypraw do lasu powinny znaleźć się odpowiednie...
Czapki dla myśliwego

Czapki dla myśliwego

Myśliwy chcąc zapewnić sobie komfortowe warunki do polowania powinien zadbać o odpowiedni ubiór, w tym czapkę. Jest to jedno z ważniejszych akcesoriów, które pozwala skutecznie ochronić głowę zarówno przed zimnem, jak i silnym wiatrem...
Myśliwy na polowaniu

Polowanie na kaczki - jak się przygotować?

Polowanie na kaczki wymaga odpowiedniego przygotowania. Mówiąc w skrócie czynność ta sprowadza się do tropienia i strzelania do zwierzyny. Warto jednak pamiętać, że polowanie na kaczki może odbywać się w pojedynkę bądź przy udziale...
Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności